Градев - Агенция за недвижими имоти
БългарскиDeutsch

Търсене на имот

Агенцията по вписванията въвежда SMS известяване при имотни сделки.

Агенцията по вписванията вчера представи нова информационна услуга за SMS оповестяване при имотни сделки. Услугата представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания на имотни сделки.

"На практика, когато някой се опита да се разпореди с даден недвижим имот и бъде направено вписване за сделка, съответният регистриран съсобственик ще получи до една минута SMS с уведомление, че някой се разпорежда с имота му", обясни министърът на правосъдието Диана Ковачева.

Тя допълни, че новата методика се предоставя на гише или чрез регистрация в интернет страницата на Агенцията по вписванията, като се заявява лично или с нотариално заверено пълномощно.
В системата за SMS оповестяване се въвеждат трите имена, дата на раждане, ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и мобилен телефон, на който потребителят желае да получава SMS. Съобщението е на стойност една стотинка, а абонаментът е в пакет – 6 лв. за две години.

"Новата услуга е поредната в рамките на последователните усилия на правителството за осигуряване на по-сигурна среда за гражданите и фирмите", каза още министърът на правосъдието.
"Услугата ще предотврати кражбите на недвижими имоти и на практика по лесен начин всеки, който има недвижим имот ще може да се регистрира и в случай, че някой се опита да се разпореди с неговия имот, ще се предотврати кражбата."

SMS-обслужването дава възможност и за превантивна реакция в случаите, когато бъде издаден заверен препис на нотариален акт или друг документ за собственост – в рамките на половин час собственикът на имота получава съобщение за това, че някой е получил препис и той може да реагира незабавно на конкретен телефон в агенцията.

Подаденото заявление за регистрация, промяна или заличаване, когато е на хартиен носител, се съхранява в архива на съответната Служба по вписванията. Срокът за съхраняване на архива е 2 години.

Източник: www.propertyindex.bg