Градев - Агенция за недвижими имоти
БългарскиDeutsch

Търсене на имот

Съвети за наематели.

Съвети за наематели

Какво трябва да знаете ако искате да наемете имот ?

Открили сте желания от Вас имот и вече сте една стъпка по-близо до това да станете наемател. Тук ще откриете отговори на повечето си въпроси, а ние ще отбележим за Вас  някои от най-важните моменти при наемните отношения.

Запазване на имота

Веднъж намерили подходящ имот, какво следва после? Трябва да започнете с депозиране на сума, с която да покажете сериозните си намерения за наемане на имота и същият да бъде свален от предлагане. Тогава Вашият агент ще се свърже с наемодателя и ще започне процеса по изготвяне на договора и финализиране на сделката. Не се притеснявайте. В случай, че не се стигне до подписване на договор с наемодателя по независещи от Вас причини, сумата ще Ви бъде възстановена.

А ако се стигне до подписване на договор, депозираната от Вас сума за „блокиране" на имота ще бъде приспадната от Вашите комисионни задължения към Агенцията. Примерен „Договор за блокиране отдаването под наем на недвижим имот" можете да намерите в секция „ДОКУМЕНТИ" на нашия сайт.

Депозитът

Едно от основните неща при наемането на имот е депозитът. Той е в размер най-често на един, понякога два месечни наема и се съхранява докато трае договора за наем. Депозитът най-общо казано е гаранционна вноска за наемодателя, която покрива евентуални щети, нанесени от наемателя, неплатени сметки или наеми.. За съжаление обаче, напоследък това е една от най-спорните точки в  наемните отношения.

Все пак преди да погледнете скептично към депозитната сума е добре да знаете, че:

-          Наемодателят е длъжен във всеки един момент да разполага със сумата на депозита, в случай на предсрочно прекратяване на договора.

-          Наемателят получава цялата сума на депозита обратно, в случай че върнат имота в добро състояние и с платени сметки за консумативи.

-          И не на последно място, депозитът предлага алтернативен начин за разрешаване на спорове между страните, който е по-бърз и евтин, отколкото съдебните действия.

Приемо-предавателният протокол

Това е най-важният фактор в наемните отношения, що се касае до това дали и каква част от депозита ще Ви бъде върнат след края на договора. За това трябва да сте много внимателни при инвентаризацията и описването на обзавеждането и оборудването в имота. Това е във Ваш интерес!

Приемо-предавателният протокол  представлява детайлен списък с обзавеждането, оборудването и състоянието на имота към деня, в който се нанасяте. Той може да бъде изготвен от наемодателя, или от Вашият агент, но във всеки от случаите трябва внимателно да прегледате написаното в протокола преди да подписвате каквото и да било. Ако е необходимо към списъка могат да се прикрепят снимки за допълнителна сигурност.

Примерен Приемо-предавателен протокол можете да намерите в секция „ДОКУМЕНТИ" на нашия сайт.

Договорът за наем

Това е особен вид договор, който регламентира, че Вие, като наемател, ще плащате месечен наем на лицето, което Ви е предоставило жилището (наемодател), за да можете да използвате имота по предназначение.

Важно! Трябва да имате предвид, че законът дава широка свобода за постигане на уговорки между Вас като наемател и лицето, което Ви предоставя имота си за ползване. В редки хипотези, когато направените уговорки противоречат на закона, на морала или на добрите нрави, няма да регулират отношенията Ви по договора за наем. Във всички останали случаи миродавна е волята на страните по договора, поради което ще важат правилата, които сте уговорили Вие и Вашият наемодател. Затова трябва да бъдете изключително внимателни с какви условия се съгласявате при сключването на договора.

Договорът за наем, който сключвате, може (и е най-добре да бъде) в писмена форма, за да е ясно какви уговорки са направени, какви задължения възникват за Вас като наемател и какви задължения за наемодателя като такъв. Възможно е уговорките да бъдат направени устно, като в този случай договорът ще бъде съвсем законен, но доказването на направените уговорки ще бъде по-трудно, а в определени случаи дори невъзможно.

Важно! Най-често договорите за наем се сключват за срок от 1 година, за да може, при евентуално продължаване на договора, да се предоговарят условията по тях, като се актуализира наемната цена, например. Трябва да се има предвид, че срокът на договора за наем НЕ може да бъде по-дълъг от 10 години, а когато наемодател е лице, което не е самостоятелен собственик на имота и няма право на управление, срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 3 години. (чл. 229 ЗЗД) В случай, че Вие и наемодателят сте направили уговорки за срок по-дълъг от гореизброените, тези уговорки няма да имат юридическа сила.

Възможно е да не уговаряте срок за ползването на имота. В този случай договорът е безсрочен и може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Когато наемът е месечен, едноседмично предизвестие, когато наемът е уговорен на седмица и дори еднодневно предизвестие, когато наемът е договорен на ден. (чл. 238 ЗЗД). Тези правила се прилагат и когато първоначално уговореният срок на договора е изтекъл, но Вие сте продължили да ползвате наетите помещения със знанието и без противопоставянето на наемодателя, в който случай договорът за наем се счита продължен като безсрочен (чл. 236 ЗЗД).

В над 20 годишната ни практика, ние от Агенция „Градев" сме се убедили, че универсален, типов договор за наем няма. Може по-скоро да говорим за някакъв алгоритъм на договор, за някакви общи условия. От тази гледна точка Ви предлагаме да видите наша разработка на такъв проект за договор, постигнат в резултат на дългогодишната ни практика и обогатен с компетентни юридически съвети. Примерен Договор за наем, можете да намерите в секция „ДОКУМЕНТИ" на нашия сайт.